Dlaczego Kraków stał się stolicą Polski?

Kraków obecnie jest jednym z najprężniej rozwijających się miast południowej Polski. Co roku przyciąga wielu turystów, a także inwestorów zagranicznych koncernów, którzy decydują się właśnie kontynuować swoją działalność, a tym samym dać nowe miejsca pracy. Historia Krakowa jest długa i pełna zwrotów akcji. Najważniejszym jednak jest to, że miasto niegdyś dzierżyło zaszczytny tytuł, stolicy młodej Polski.

Dlaczego Kraków był stolicą młodej Polski?

Historia sięga aż 1038 roku- jednego z najgorszego roku w dziejach Polski. Wnuk Bolesława Chrobrego, Kazimierz przez rządną władzę opozycję, został zepchnięty do głębokiej defensywy. Kraków był chwilowym przystankiem, na drodze Kazimierza do ucieczki z kraju. Jednak nie na długo. Kazimierz dzięki posiłkom polskiej i niemieckiej armii, zapewnionych mu przez matkę zdołał powrócić do kompletnie zniszczonego kraju. Poznań i Gniezno- ówczesna stolica kraju, zostały doszczętnie zniszczone. Gniezno zostało pozbawione swojego symbolu- katedry. By się odbudować Polska na gwałt potrzebowała nowej stolicy, wiedział o tym dobrze Kazimierz Odnowiciel, który zdecydował się przenieść ją do Krakowa. Kraków przetrwał najgorsze najazdy Czechów, chcących zagrabić polskie ziemie. Wciąż dumnie stałą tam Katedra, zachował się pałac na Wawelu, z lekkimi szczerbieniami, więc Kazimierz zdecydował bezpiecznie się tu zatrzymać i dać wojsku odpocząć. Jednak Kraków stał się stolicą młodej Polski, również za sprawą dwóch urzędujących tam kobiet. Jedną z nich była Rycheza, matka księcia, niezwykle wpływowa i obrotna, która wzięła na siebie obowiązek przygotowania nowej stoicy. Kraków wówczas szybko zyskał na znaczeniu.  To właśnie tam zaczęło skupiać się życie literackie, a także przecinały się tam szlaki, prowadzące zarówno do Niemiec jak i na Ukrainę. Miasto szybko zostało odbudowane, a także został mu przywrócony dawny blask. Tak oto na przestrzeni lat, Kraków zyskał miano stolicy młodej Polski, odgrywając niemałe znaczenie, w przywracaniu świetności kraju, obróconego w ruinę.